Student

Korzyści ze studiowania w ramach POWER

Celem realizacji Projektu jest zapewnienie wysokiej jakości i efektywności kształcenia, a także podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym. Istotnym priorytetem jest dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Czytaj dalej…

 

Wyrównanie szans

W ramach projektu nastąpi ujednolicenie programu kształcenia w Politechnice Śląskiej na pierwszym roku studiów dla pokrewnych grup kierunków w obszarach poszczególnych dziedzin nauki, którego celem jest zwiększenie elastyczności oferty dydaktycznej i dopasowanie programu kształcenia do uzdolnień i zainteresowań studenta. Czytaj dalej…

 

Zajęcia z wykładowcami z zagranicy

Jednym z priorytetów projektu jest współpraca w zakresie realizacji procesu kształcenia z prestiżowymi ośrodkami i wykładowcami z zagranicy. Wykładowcy wysokiej klasy transferować będą najnowszą wiedzę z renomowanych ośrodków naukowo – dydaktycznych. Czytaj dalej…

 

Płatne staże krajowe i zagraniczne

Moduł programów stażowych zakłada realizację wysokiej jakości programów stażowych dla studentów w przedsiębiorstwach innowacyjnych technologii w kraju i zagranicą. Staże będą się cechowały elastycznymi formami realizacji, dzięki czemu dopełnią proces kształcenia inżynierskiego, jednocześnie przygotowując studentów do startu zawodowego. Czytaj dalej…

 

Materiały on-line

 

Dokumenty