Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne w zakresie ujednoliconych programów studiów inżynierskich:

 • Physics 30h wykład + 30h ćwiczenia
 • Matematyka 30h wykład + 30h ćwiczenia
 • Analiza matematyczna i algebra liniowa 30h wykład
 • Analiza matematyczna 30h wykład + 30h ćwiczenia
 • Analiza matematyczna i algebra liniowa 15h ćwiczenia
 • Matematyka 15h wykład + 30h ćwiczenia
 • Analiza matematyczna i algebra liniowa 15h ćwiczenia
 • Matematyka 30h ćwiczenia
 • Fizyka 60 h (30h wykład + 30h ćwiczenia)
 • Fizyka ogólna 45h (30h wykład + 15h ćwiczenia)
 • Fizyka dla inżynierów 60h (30h wykład + 30h laboratorium)
 • Ekonomia 15h wykład
 • Socjologia pracy 15h wykład
 • Inżynieria finansowa 30h wykład
 • Ekonomia 15h wykład
 • Fizyka 30h wykład
 • Matematyka 30h wykład + 60h ćwiczenia
 • Algebra 30h ćwiczenia
 • Algebra 30h wykład
 • Analiza matematyczna 30h ćwiczenia
 • Analiza matematyczna 30h wykład
 • Analiza matematyczna i algebra liniowa 30h ćwiczenia
 • Analiza matematyczna i algebra liniowa 30h wykład

Materiały dydaktyczne w zakresie automatyki i eksploatacji inteligentnych budynków:

 • Analiza i Symulacja Układów Dynamicznych 15h wykład + 15h ćwiczenia+ 15h laboratorium
 • Podstawy techniki cyfrowej 15h laboratorium
 • Podstawy techniki cyfrowej 30h wykład + 15h ćwiczenia
 • Podstawy budownictwa ogólnego i fizyki budowli 30h wykład + 15h ćwiczenia
 • Systemy technicznego wyposażenia budynków 30h wykład
 • Wprowadzenie do dynamiki układów 30h wykład + 15h ćwiczenia

Materiały dydaktyczne w zakresie pedagogiki:

 • Nauczanie przyjazne mózgowi 30h warsztaty
 • Mnemotechniki w stymulowaniu aktywności poznawczej 30h warsztaty
 • Elementy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 15h ćwiczenia
 • Projektowanie programów profilaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych 45h ćwiczenia
 • Seminarium magisterskie 30h seminarium

Materiały dydaktyczne w zakresie architektury:

 • Formy zamieszkania w kontekście kulturowym i społecznym (F) 15h wykład
 • Interdyscyplinarne badania w architekturze (F) 30h seminarium
 • Konstrukcje specjalne (F) 30h seminarium
 • Postmodernizm w kulturze i architekturze (F) 30h seminarium
 • Odnowa zdegradowanego krajobrazu miejskiego (F) 30h seminarium
 • Projektowanie uniwersalne z elementami ergonomii 15h ćwiczenia
 • ZINTEGROWANE MODUŁY PROJEKTOWANIA KONSERWATORSKIEGO                moduł A/1: projektowanie konserwatorskie: projektowanie w kontekście kulturowym; moduł B/1: projektowanie konserwatorskie: adaptacja i modernizacja obiektów zabytkowych 60h projekt
 • ZINTEGROWANE MODUŁY PROJEKTOWANIA KONSERWATORSKIEGO           moduł 1: archeologia i teoria konserwatorstwa 30h wykład + 5h seminarium
 • ZINTEGROWANE MODUŁY PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO                moduł A/1: rewitalizacja i rewaloryzacja: przekształcenia zespołów urbanistycznych; moduł B/1: rewitalizacja i rewaloryzacja: kształtowanie zespołów urbanistycznych 90h projekt+ 5h seminarium
 • ZINTEGROWANE MODUŁY PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO                moduł 1: rewitalizacja i rewaloryzacja urbanistyczna 15h wykład
 • ZINTEGROWANE MODUŁY PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO             moduł A/1: architektura wielofunkcyjnych zespołów użyteczności publicznej – projektowanie typologiczne;                                                                                      moduł B/1: architektura wielofunkcyjnych zespołów użyteczności publicznej – projektowanie konceptualne 90h ćwiczenia + 5h seminarium
 • ZINTEGROWANE MODUŁY PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO                 moduł 1: architektura wielofunkcyjnych zespołów użyteczności publicznej 15h wykład

Materiały dydaktyczne w zakresie lingwistyki stosowanej:

SEMESTR LETNI 2019/2020

 • Elementy kultury krajów języka B (język angielski) 30h ćwiczenia
 • Wykład ekspercki – Elementy Zarządzania (język angielski) 30h wykład
 • Komunikacja ustna w biznesie z etykietą kulturową – język B (język angielski) 30h ćwiczenia
 • Język ekonomiczny B (języki angielski) 30h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka B – konwersacje (język angielski) 30h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka C – pisanie (język angielski) 30n ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka B – gramatyka praktyczna (język niemiecki) 30h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka C – konwersacje (język angielski) 30h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka C – gramatyka praktyczna (język angielski) 30h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka B – gramatyka praktyczna (język angielski) 30h ćwiczenia
 • Komunikacja ustna w biznesie z etykietą kulturową – język B (język niemiecki) 30h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka B – konwersacje (język niemiecki) 30h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka B – recepcja językowa (język niemiecki) 30h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka C – gramatyka praktyczna (język włoski) 30h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka C – konwersacje (język włoski) 30h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka C – pisanie (język włoski) 30h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka C – recepcja językowa (język włoski) 30h ćwiczenia
 • Fonetyka korektywna języka C (język włoski) 30h ćwiczenia
 • Kultura języka polskiego 30h ćwiczenia
 • Język ekonomiczny B (język niemiecki) 30h ćwiczenia
 • Fonetyka korektywna języka C (język hiszpański) 30h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka C – recepcja językowa (język hiszpański) 30h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka B – pisanie grupa początkująca (język francuski) 30h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka B – gramatyka praktyczna grupa początkująca (język francuski) 30h ćwiczenia
 • Język techniczny B (język francuski) 30h ćwiczenia
 • Komunikacja ustna w biznesie z etykietą kulturową języka B (język francuski) 30h ćwiczenia
 • Elementy kultury krajów języka B (język francuski)
 • Trening Kompetencji Komunikacyjnych języka B – konwersacje (język francuski) 30h ćwiczenia
 • Trening Kompetencji Komunikacyjnych języka B  – recepcja językowa (grupa dodatkowa) (język francuski) 30h ćwiczenia
 • Trening Kompetencji Komunikacyjnych języka B  – pisanie  (język francuski) 30h ćwiczenia
 • Trening Kompetencji Komunikacyjnych języka B  – recepcja językowa (język francuski) 30h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka B – gramatyka praktyczna (język francuski)  30h ćwiczenia

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka B- gramatyka praktyczna (niemiecki)  30h ćwiczenia
 • Gramatyka opisowa z elementami gramatyki kontrastywnej języka B (niemiecki) 30h ćwiczenia
 • Konwersatorium kulturoznawcze – język B I (niemiecki) 15h ćwiczenia
 • Gramatyka opisowa z elementami gramatyki kontrastywnej języka B (język francuski) 30h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka B – gramatyka praktyczna (język francuski) 30h ćwiczenia
 • Język techniczny B (język francuski) 30h ćwiczenia
 • Interpretacje tekstów literackich język B (język francuski) 30h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka B -gramatyka praktyczna (język angielski) 30h ćwiczenia
 • Kierunki badań nad przekładem – 15h wykład
 • Kierunki badań nad przekładem – 15h wykład
 • Elementy kultury krajów języka C  (hiszpański)  15h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych jez C – Konwersacje (hiszpański) 30h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka C -pisanie (język angielski)  30h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka B – pisanie (język niemiecki)” 15h ćwiczenia
 • „Trening kompetencji komunikacyjnych języka C -recepcja językowa (język włoski)” 30h ćwiczenia
 • „Elementy kultury krajów języka C (język angielski)” 15h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka B -recepcja językowa (język angielski) 15h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka C -recepcja językowa (język angielski) 30h ćwiczenia
 • Komunikacja ustna w biznesie z etykietą kulturową – język B (język angielski) 30h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka B – konwersacje (język angielski) 30h ćwiczenia
 • Język ekonomiczny B (języki angielski) 30h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka B – konwersacje (język francuski) 15h ćwiczenia
 • Warsztaty komunikacji międzykulturowej i mediacji językowej 10h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka C -gramatyka praktyczna (język hiszpański) 30h ćwiczenia
 • Warsztaty komunikacji międzykulturowej i mediacji językowej 10h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka B -pisanie (język angielski) 15h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka C -pisanie (język włoski) 10h ćwiczenia
 • Język ekonomiczny B (język niemiecki) 30h ćwiczenia
 • Komunikacja pisemna w biznesie – język B (język niemiecki) 30h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka B – konwersacje (język niemiecki) 15h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka B – recepcja językowa (język niemiecki)15h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka C -gramatyka praktyczna (język włoski) 30h ćwiczenia
 • Konwersatorium kulturoznawcze język B I (język angielski) 15h ćwiczenia
 • Interpretacje tekstów literackich –  język B (język angielski) 15h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka C – pisanie (język hiszpański) 30h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka C -recepcja językowa (język hiszpański) 30h ćwiczenia
 • Konwersatorium kulturoznawcze: język B II – 15h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka B (francuskiego) – pisanie 15h ćwiczenia
 • Komunikacja pisemna w biznesie języka B (francuskiego) – 30h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka B (francuskiego) – recepcja językowa -15h ćwiczenia
 • Kierunki badań nad przekładem – 15h wykład
 • Język techniczny B (język angielski) 30h ćwiczenia
 • Warsztaty komunikacji międzykulturowej i mediacji językowej 10h ćwiczenia
 • Elementy kultury krajów języka C (język włoski) 15h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka C -pisanie (język włoski) 20h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka C – konwersacje (język włoski) 30h ćwiczenia
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka C -gramatyka praktyczna (język angielski)  30h ćwiczenia
 • Język techniczny B (język niemiecki)  30h ćwiczenia

SEMESTR LETNI 2020/2021

 • Metodologia badań lingwistycznych: Komunikacja międzykulturowa
 • Gramatyka opisowa z elementami gramatyki kontrastywnej języka B j. niemiecki
 • Trening kompetencji komunikacyjnych języka B – gramatyka praktyczna j. niemiecki

Materiały dydaktyczne w zakresie automatyki i elektroniki i informatyki:

 • Podstawy przetwarzania sygnałów, EiT
 • Sieci komputerowe (inf) 135h
 • Administrowanie systemami komputerowymi (45h)
 • Programowanie Komputerów- Projekt 15h SEM 2
 • Algorytmy i struktury danych laboratorium
 • Algorytmy i struktury danych wykład
 • Elektronika i miernictwo laboratorium
 • Elektronika i miernictwo wykład
 • Programowanie Komputerów- Projekt 15h SEM 3
 • Programowanie Komputerów- Laboratorium 30h SEM 3
 • Programowanie Komputerów- Wykład 30h SEM 3
 • Programowanie Komputerów- Laboratorium 30h SEM 2
 • Programowanie Komputerów- Wykład 30h SEM 2

Materiały dydaktyczne w zakresie transportu:

 • Projektowanie systemów bezpiecznych
 • Napędy i sterowanie w pojazdach szynowych
 • Budowa pojazdów szynowych
 • Systemy zarządzania i sterowania ruchem kolejowym
 • Infrastruktura transportu kolejowego
 • Systemy teleinformatyczne (trans)
 • „Programowanie sterowników PLC” (45h)
 • „Systemy pomiarowe” (30h)
 • „Wybrane działy informatyki przemysłowej” (30h)

Materiały dydaktyczne w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji:

 • Metody nadzorowania maszyn i procesów przemysłowych 60h
 • Oddziaływanie przemysłu na środowisko 30h
 • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego 60h
 • Narzędzia Lean 45h
 • Kultura korporacji Lean i efektywne zespoły 30h
 • Organizacja produkcji Lean 45h
 • Zarządzanie operacjami 45h
 • Efektywność koncepcji Lean 30h
 • Strategic Management 30h
 • Projektowanie procesów w środowisku CAD 15h
 • Interdyscyplinarny projekt badawczy 15h
 • Ekosystemy produkcyjne 30h
 • Komunikacja społeczna 30h
 • Organizacja procesów produkcyjnych 15h
 • Zarządzanie innowacjami 15h wykład + 15h ćwiczenia
 • Engineering workflow in industrial enterprise 30h wykład
 • Kontrola jakości w procesach produkcyjnych 15h wykład
 • Technologie materiałowe 15h ćwiczenia
 • Kontrola jakości w procesach produkcyjnych 15h ćwiczenia

Materiały dydaktyczne w zakresie inżynierii biomedycznej:

 • Aparatura analityczna i laboratoryjna
 • System mechanicznego wspomagania serca (obieralny)
 • Eksploracja danych
 • Fizyczne metody stymulacji tkanek
 • Biofizyka
 • Metrologia 15h
 • Zaawansowane techniki przetwarzania sygnałów 45h
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych 15h
 • Zminiaturyzowane Implanty i Narzędzia Chirurgiczne
 • Metody badania biomateriałów i tkanek 15h wykład + 15h +C559:C601
 • Procesy korozji i degradacji biomateriałów 30h wykład + 30h laboratorium
 • Aparatura elektromedyczna 30h wykład + 30h projekt
 • Modelowanie struktur i procesów biologicznych 15h wykład + 15h laboratorium
 • Inżynieria rehabilitacji ruchowej 15h wykład + 15h laboratorium
 • Systemy Diagnostyczno-terapeutyczne 30h wykład + 15h projekt
 • Bioinformatyka i biologia obliczeniowa 30h wykład + 30h laboratorium
 • Mechanika zniszczenia materiałów i konstrukcji 30h wykład
 • Wytrzymałość materiałów
 • Biomechanika w implantologii
 • „Roboty chirurgiczne i projektowanie narzędzi laparoskopowych”
 • Innowacyjne Metody Obróbki Powierzchniowej Biomateriałów

Wszystkie osoby zainteresowane udostępnieniem materiałów dydaktycznych prosimy o kontakt z Biurem Projektu.