Płatne staże krajowe i zagraniczne

Pracuj i zdobywaj doświadczenie z POWER’em

Moduł programów stażowych zakłada realizację wysokiej jakości programów stażowych dla studentów następujących kierunków Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Bezpieczeństwa, Biotechnologia, Energetyka, Inżynieria środowiska, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Socjologia, Elektronika i telekomunikacja, Teleinformatyka, Automatyka i robotyka, Górnictwo i geologia, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Produkcji, Inżynieria Materiałowa oraz Transport w przedsiębiorstwach innowacyjnych technologii w kraju i zagranicą. Staże będą się cechowały elastycznymi formami realizacji, dzięki czemu dopełnią proces kształcenia inżynierskiego, jednocześnie przygotowując studentów do startu zawodowego.

Twój staż w ramach POWER to przede wszystkim:

 • Współpraca z wyselekcjonowanymi pracodawcami
 • Orientacja i rozwój zawodowy
 • Możliwość poznania rynku pracy w kraju i zagranicą
 • Realizacja programów stażowych w 2 wariantach czasowych z uwzględnieniem predyspozycji indywidualnych, uzdolnień i zainteresowań naukowych studentów
 • Płatne staże krajowe i zagraniczne
 • Stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania w przypadku staży zagranicznych w Niemczech, w Czechach i na Słowacji 
 • W przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania, w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania, możliwość sfinansowania kosztów związanych z zakwaterowaniem
 • Opiekun stażysty zapewniający stażyście kompleksowe wsparcie
 • Wybór miejsca stażu, gwarantujący zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń
 • Odpowiednie warunki pracy i wyposażenie stanowiska

Jak staż – to tylko z  POWER’em

 • Zdobędziesz praktyczne doświadczenie zawodowe
 • Zwiększysz  swoje szanse  na zatrudnienie
 • Nabędziesz konkretne umiejętności przydatne na rynku pracy
 • Rozwiniesz kompetencje, które pozwolą zaadoptować zdobytą na studiach wiedzę do oczekiwań pracodawców
 • Zdobędziesz doświadczenie w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku pracy
 • Podniesiesz kompetencje zawodowe, interpersonalne i językowe
 • Możesz dostosować staż do swoich potrzeb i oczekiwań
 • Masz do wyboru:
  • 320 godzin zadań stażowych w maksymalnie 12 tygodni
  • 120 godzin zadań stażowych w maksymalnie 6 tygodni
 •  

Planuje się, że na staże skierowanych zostanie 2204 studentów studiów I stopnia oraz 880 studentów studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych. Projekt obejmuje swym działaniem staże realizowane w okresie od 1 do 4 ostatnich semestrów studiów I stopnia oraz cały II stopień.

Zgłoszenia na staże będą przyjmowane w Biurze Karier, a potrzebne będą następujące dokumenty:

 • Wydruk z SOTS ze średnią ocen z poprzedniego semestru
 • Wypełnienie testu z języka angielskiego
 • Spełnienie warunków obligatoryjnych: student musi być na jednym z ostatnich 4 semestrów studiów I lub studentem II stopnia
 • Dodatkowe kryteria punktowe:
  • Orzeczenie o niepełnosprawności
  • Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną
  • Działalność w kole naukowym