Szkolenia i studia MBA

NOWOŚCI!

UWAGA! Specjalna oferta dla kadry administracyjnej i kierowniczej w projekcie POWER P4S!

Zapisz się na profesjonalne darmowe szkolenie w zakresie wystąpień publicznych oraz medialnych!

Są jeszcze wolne miejsca!

Żyjemy w czasach, w których autoprezentacja jest niezwykle ważnym czynnikiem naszej pracy zawodowej i nierzadko kontaktów towarzyskich. Jak Cię widzą, tak Cię piszą – to powiedzenie bardzo aktualne w dzisiejszym świecie. Warto więc zwrócić uwagę nie tylko na to co i jak mówimy, ale również co przekazujemy drogą pozawerbalną.

Profesjonaliści różnych branż bardzo często występują w mediach. Niektórych to przeraża, inni czują się jak ryba w wodzie. Jednak w obu przypadkach właściwe przygotowanie jest konieczne.

Zdając sobie sprawę z takich potrzeb proponujemy Państwu udział w szkoleniu, na którym pokażemy jak się dobrze prezentować podczas wystąpień publicznych oraz medialnych i sprawić, żeby trema nie zepsuła naszego wystąpienia.

Liczba miejsc ograniczona!

Szczegóły dotyczące szkolenia:

  • Zakres szkolenia obejmuje tematy:
    • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (4 godz.)
    • Współpraca z mediami i wystąpienia medialne (2 godz.)
  • Forma szkolenia: online
  • Czas trwania szkolenia: 6 godzin lekcyjnych
  • Termin szkolenia: 18 i 20 stycznia 2021 r. w godzinach 12.45 – 15.00

Co należy zrobić, aby wziąć udział w szkoleniu? To proste:

  • Wyślij maila z wiadomością o chęci udziału w szkoleniu do dnia 14 stycznia 2021 r. na adres Karolina.Kowalska@polsl.pl
  • Otrzymasz w odpowiedzi dokumenty rekrutacyjne, które należy wypełnić i przekazać zgodnie z instrukcją

Wszyscy pracownicy Politechniki Śląskiej zajmujący stanowiska kierownicze oraz administracyjne mają możliwość uczestnictwa w programach szkoleniowych podnoszących ich kompetencje. Projekt umożliwia uczestnictwo w czterech głównych obszarach szkoleniowych, dla których łącznie przewidziano aż 25 tematów. Swoje kompetencje podnieść można m. in. w obszarze zarządzania zespołem, zarządzania finansami, absorpcji środków finansowych oraz zarządzania informacją. Przykładowo w obszarze zarządzania zespołem możesz uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym odporności na stres, rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy, czy kształtowania umiejętności interpersonalnych i menadżerskich. Z kolei w obszarze zarządzania informacją możesz dowiedzieć się jak zarządzać i chronić informacje niejawne, jak zbudować stronę internetową i zarządzać jej treścią oraz jak komunikować się przy wykorzystaniu mediów i technik wirtualizacji. 

Rekrutacja uczestników szkoleń nastawiona jest na zachowanie równości szans i niedyskryminacji oraz przy zachowaniu równości szans kobiet i mężczyzn. Proces rekrutacji będzie miał charakter ciągły i otwarty. Od Ciebie zależy, kiedy będziesz mieć czas na szkolenie. Nie zapomnij o tym, że to również ty decydujesz z jakiego obszaru i tematu chcesz podnieść swoje kompetencje – masz możliwość wzięcia udziału w dowolnych szkoleniach/kursach dostępnych na rynku. Przewiduje się, że w ramach projektu wsparciem zostanie objętych ok. 120 pracowników Politechniki Śląskiej. Główny wymóg jaki musisz spełnić to zajmowane stanowiska kierowniczego lub administracyjnego w Politechnice Śląskiej – prawda, że to proste? Jeśli jesteś pracownikiem naukowo-dydaktycznym i jednocześnie zajmujesz stanowisko kierownicze lub administracyjne, również możesz przystąpić do programu szkoleniowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • jesteś pracownikiem Politechniki Śląskiej zatrudnionym na stanowisku kierowniczym lub administracyjnym (obligatoryjne),
  • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności (dodatkowo punktowane),
  • nie brałeś udziału w projektach podnoszących kompetencje w Politechnice Śląskiej (dodatkowo punktowane),
  • będziesz mieć możliwość wykorzystania nowo nabytych kompetencji na swoim stanowisku (dodatkowo punktowane).

W ramach projektu uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w dowolnych szkoleniach/kursach dostępnych na rynku, przy założeniu, że będą one mieścić się w zakresie jednego z 4 obszarów zdefiniowanych w ramach projektu. Więcej informacji dotyczących obszarów i tematów szkoleń/kursów: kursy i szkolenia 

 

Dokumenty rekrutacyjne – szkolenia

Dokumenty rekrutacyjne – MBA