Aktualności

POWER’owe aktualności

 

NOWOŚCI!

Specjalna oferta szkoleniowa dla kadr administracyjnych i kierowniczych Politechniki Śląskiej

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleniowej w zakresie profesjonalnego posługiwania się oprogramowaniem biurowym MS Word, MS Excel, MS PowerPoint a ponadto w zakresie podnoszenia kompetencji językowych. Koszt udziału w szkoleniach będzie sfinansowany z Projektu POWER pt. „Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym”.

W szczególności pracownicy kadr administracyjnych i kierowniczych Politechniki Śląskiej będą mogli skorzystać z następujących rodzajów szkoleń:

 • MS Word na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym (charakterystyka poszczególnych poziomów jest dostępna w załączniku Charakterystyka szkoleń);
 • MS Excel na poziomie podstawowym, podstawowym plus, średniozaawansowanym i zawansowanym (charakterystyka poszczególnych poziomów jest dostępna w załączniku Charakterystyka szkoleń);
 • MS PowerPoint – tworzenie profesjonalnych prezentacji multimedialnych;
 • Kurs języka angielskiego na poziomie A2/B1, B1/B2.

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do wypełnienia formularza. Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 10 grudnia 2021 r. na adres Karolina.Pulit@polsl.pl.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach!

Załączniki:


 

Rozpoczęliśmy kolejny rok akademicki, a co za tym idzie, kolejny rok realizacji Projektu Politechnika Śląska Nowoczesnym Europejskim Uniwersytetem Technicznym. W bieżącym roku:

 • Kontynuujemy realizację zajęć dydaktycznych na nowych i udoskonalonych kierunkach objętych wsparciem Projektu. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechnik Śląskiej zajęcia realizowane są w sposób kontaktowy i hybrydowy.
 • Pracownie i laboratoria systematycznie wzbogacają się o sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie, które pozwala na doskonalenie procesu kształcenia.
 • Zajęcia realizowane będą przy zaangażowaniu wybitnych specjalistów – wykładowców  z zagranicy, którzy dzielić się będą ze studentami wiedzą i doświadczeniem praktycznym.
 • Studenci i doktoranci mogą wziąć udział  w wyjazdach stażowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
 • Pracownicy korzystać mogą z atrakcyjnych i dostosowanych do ich potrzeb form dokształcania, kursów oraz szkoleń.
 • Wdrożyliśmy System USOS, z którego z powodzeniem korzystamy w procesie obsługi studiów.

Zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu i polecamy uwadze projektowe aktualności.


 

USOS wdrożony na Politechnice Śląskiej w ramach projektu P4S

Link do strony USOSWeb  tutaj.

 


 


Interdyscyplinarność i innowacje z POWER’owym wsparciem

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki wraz z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki  przy wsparciu Projektu POWER 3.5/II  „Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską, uruchamia na kierunku Automatyka i Robotyka innowacyjną, interdyscyplinarną specjalność Automatyka i Eksploatacja Inteligentnych Budynków.

Przed Studentami, którzy wybiorą tę specjalność, unikatowa szansa na zdobycie wiedzy i cennych umiejętności w zakresie jednego z najciekawszych i perspektywicznych zawodów przyszłości. W ofercie zajęć zostaną kompleksowo przedstawione zagadnienia eksploatacji, diagnostyki i automatyki energooszczędnych systemów technicznego wyposażenia budynków. Studenci zdobędą szczegółową wiedzę między innymi z zakresu programowania systemów automatyki oraz systemów i podsystemów nadzoru – BMS, certyfikacji budynków, gospodarki energetycznej budynków i odnawialnych źródeł energii, środowiska wewnętrznego budynków. Dla praktycznego wsparcia wiedzy specjalistycznej Studentów – powstaje nowoczesne laboratorium w hali technologicznej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Specjalność będzie obejmowała dwie specjalizacje, jedna zorientowana na zagadnienia związane z automatyką i sterowaniem systemów w budynkach, a druga na eksploatację inteligentnych budynków. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych metod kształcenia, np. PBL, PLTL – „uczenie się poprzez współpracę w grupach”, wiedza ukryta w zadaniu. Przewidywane są zajęcia przy współudziale przedstawicieli przemysłu oraz wykładowców z zagranicy.

Studencie – nabór na specjalność już trwa, inteligentnie zaplanuj i zbuduj z nami swoją przyszłość!

 

Realnie i zdalnie  – zajęcia dydaktyczne z POWER’em w nowej rzeczywistości

Trudna sytuacja związana z epidemią koronawirusa z dnia na dzień postawiła nas przed koniecznością realizacji dotychczasowych obowiązków w zupełnie nowy, jakże odmienny sposób. W związku z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zawieszeniu zajęć na uczelniach od dnia 12 marca 2020, jak również  w nawiązaniu do  Zarządzenia Rektora Politechniki Śląskiej nr 46/2020 z dn. 11 marca 2020, w sprawie  zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS – CoV-2 wśród społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej, a także w odniesieniu do Zarządzenia Rektora Politechniki Śląskiej nr 65/2020 z dn. 25 marca 2020, w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS – CoV-2 wśród społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej, Paragraf 5, pkt.1, tradycyjne kształcenie na Politechnice Śląskiej (studia I, II stopnia, doktoranckie, podyplomowe oraz inne formy kształcenia) zostało zastąpione prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane
w programie danego kształcenia.

Do prowadzenia zajęć dydaktycznych na odległość w naszej Uczelni zaleca się:

 • wykorzystanie platformy zdalnej edukacji,
 • zastępowanie w miarę możliwości synchronicznych metod nauczania i komunikacji ze studentami metodami asynchronicznymi, co pozwala lepiej dostosować zdalne kształcenie do dostępności i technicznych możliwości studentów, a także
 • wykorzystanie poczty elektronicznej jako alternatywnej metody komunikacji asynchronicznej ze studentami.

Realizacja  nowych / udoskonalonych przedmiotów w języku polskim / angielskim / obcym w ramach kierunków objętych wsparciem Projektu, w odniesieniu do obowiązującego Zarządzenia Rektora, odbywa się w sposób regularny w trybie kształcenia zdalnego. Dydaktycy korzystają zatem zarówno z Platformy zdalnej edukacji Moodle, jak i z dostępnych narzędzi umożliwiających zdalne prowadzenie wykładów: Skype, Zoom czy Teams. Konsultacje ze studentami z murów Wydziałów przeniosły się do sieci, a pracownicy pozostają do dyspozycji studentów zarówno w drodze kontaktu mailowego, jak i telefonicznego. Nowoczesne technologie umożliwiają nam sprawne realizowanie treści przedmiotowych, a przed nami zbliża się konieczność weryfikacji efektów kształcenia także w zmienionych warunkach.

POWER i kształcenie rozwija skrzydła 

Wraz z kolejnym semestrem wzbogaciła się oferta nowych / udoskonalonych kierunków objętych wsparciem Projektu. Bogaty już katalog został poszerzony o znakomite kierunki, na których studenci mogą zdobywać wykształcenie i kwalifikacje. Polecamy Waszej uwadze:

 • Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne drugiego stopnia w ofercie wspartej przez Projekt pojawią się takie przedmioty jak:
 • Zarządzanie innowacjami                                                                                             
 • Kontrola jakości w procesach produkcyjnych               
 • Technologie materiałowe                               
 •   Engineering workflow in industrial enterprise

a ponadto,

 • Kierunek: Inżynieria Biomedyczna, studia stacjonarne drugiego stopnia z takimi specjalnościami jak:
 •  Biomechatronika i Sprzęt Medyczny               
 •  Inżynieria Wytwarzania Implantów, Sprzętu Szpitalnego i Rehabilitacyjnego     
 • Informatyka w Medycynie     
 • Przetwarzanie i analiza informacji biomedycznych
 • w ofercie znajdą się takie przedmioty jak:
 • Metody badania biomateriałów i tkanek                  
 • Modelowanie struktur i procesów biologicznych         
 • Inżynieria rehabilitacji ruchowej                                           
 • Mechanika zniszczenia materiałów i konstrukcji               
 • Procesy korozji i degradacji biomateriałów         
 • Biosensory i układy bioelektroniczne                 
 • Systemy diagnostyczno-terapeutyczne           
 • Bioinformatyka i biologia obliczeniowa                           
 • Aparatura elektromedyczna

Płatne staże krajowe i zagraniczne

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym”. W ramach III modułu projektu oferowane są płatne staże skierowane do studentów ostatnich 4 semestrów studiów I oraz II stopnia studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych kierunków:

 • Mechanika i Budowa Maszyn (IŚiE)
 • Inżynieria Bezpieczeństwa (IŚiE)
 • Biotechnologia (IŚiE)
 • Energetyka (IŚiE)
 • Inżynieria środowiska (IŚiE)
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (WOiZ, IM)
 • Socjologia (WOiZ)
 • Elektronika i telekomunikacja (AEI)
 • Teleinformatyka (AEI)
 • Automatyka i robotyka (AEI)
 • Górnictwo i geologia (GIBiAP)
 • Inżynieria Biomedyczna (IB)
 • Inżynieria Produkcji (IM)
 • Inżynieria Materiałowa (IM)
 • oraz Transport (TiIL)

Projekt zakłada realizację staży krajowych w wymiarze 320h do zrealizowania w 12 tygodni lub 120h do zrealizowania w 6 tygodni w terminie wspólnie uzgodnionym pomiędzy stażystą i Pracodawcą oraz staże zagraniczne w wymiarze 120h do zrealizowania w 6 tygodni w okresie wakacyjnym.

Więcej informacji: www.kariera.polsl.pl

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej. Biuro ma swoją siedzibę w Gliwicach (ul Konarskiego 20B, p.105), Zabrzu (ul. Roosevelta 40, pokój 007) oraz Katowicach (ul. Krasińskiego 8, p. 053).

 

Poniżej link dla kandydatów do strony rekrutacyjnej Politechniki Śląskiej:

https://rekrutacja.polsl.pl/