O projekcie

 

Politechnika Śląska
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym”

 

 

Celem projektu jest wdrożenie kompleksowego programu doskonalenia procesu kształcenia oraz zmian w zakresie funkcjonowania Uczelni odpowiadających koncepcji rozwoju szkolnictwa wyższego zapisanej w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

 

Dofinansowanie projektu z UE:     33 249 674,21 zł