Zajęcia z wykładowcami z zagranicy

Prestiż i doświadczenie – czyli zagraniczni naukowcy też mają POWER

Jednym z priorytetów projektu jest współpraca w zakresie realizacji procesu kształcenia z prestiżowymi ośrodkami i wykładowcami z zagranicy. Wykładowcy wysokiej klasy transferować będą najnowszą wiedzę z renomowanych ośrodków naukowo – dydaktycznych.

Jakość kształcenia zostanie podniesiona poprzez zaangażowanie doświadczonych wykładowców z zagranicy, którzy przedstawią tematykę z danego obszaru nauki. Zapraszani będą wybitni specjaliści, posiadający dorobek naukowy, badawczy i dydaktyczny.