Szkolenia i kursy

Możliwość uczestnictwa w:

I. zewnętrznych i wewnętrznych kursach/szkoleniach z czterech obszarów, dla których zdefiniowano następujące przykładowe zagadnienia:

 1. Obszar 1. Zarządzanie zespołem (kursy/szkolenia zewnętrzne):
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • odporność na stres – rozwiązywanie konfliktów,
 • informatyczne narzędzia wspomagające pracę zespołu, np.:
 • bazy danych i systemy informacji,
 • zaawansowana obsługa podstawowych programów biurowych,
 • projektowanie treści w programach graficznych – grafika wektorowa i rastrowa.
 1. Obszar 2. Zarządzanie finansami (kursy/szkolenia zewnętrzne):
 • ekonomiczna analiza danych w programie zawierającym arkusz kalkulacyjny,
 • zarządzanie finansami publicznymi,
 • finansowanie działalności popularyzującą naukę – promocja i marketing (dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych),
 • prowadzenie księgowości i rachunkowości na uczelni wyższej wg obowiązujących przepisów prawnych,
 • controlling finansowy,
 • zarządzanie ryzykiem.
 1. Obszar 3. Absorpcja środków finansowych (kursy/szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne):
 • obsługa projektów na uczelni – szkolenie wew. adresowane do pracowników adm. jednostek ze szczególnym uwzględnieniem osób oddelegowanych do delegatur Centrum Zarządzania Projektami, realizowane przez pracowników administracji centralnej,
 • obsługa programu dedykowanego do planowania projektów,
 • przepisy prawne regulujące planowanie i realizację projektów,
 • zamówienia publiczne,
 • partnerstwo publiczno-prawne w projektach,
 • przeprowadzenie audytu projektu.
 1. Obszar 4. Zarządzanie informacją (kursy/szkolenia zewnętrzne):
 • popularyzacja nauki,
 • budowa strony internetowej i zarządzanie jej treścią jako podstawowe narzędzie przepływu informacji,
 • komunikacja z wykorzystaniem mediów i technik wirtualizacji,
 • zarządzanie i ochrona informacji niejawnych,
 • język angielski w zarządzaniu informacją – tłumaczenie umów, tłumaczenie treści informacyjnej na stronach internetowych uczelni, komunikacja z zagranicznymi studentami.

II. studiach podnoszących kompetencje zarządcze (MBA) – ograniczenie do 10 osób.