Wykaz tematów szkoleń

1.MBA – Master of Business Administration – studia podyplomowe w zakresie kompetencji zarządczych dla wyższej kadry menedżerskiej

2.Szkolenia w zakresie kształtowania umiejętności interpersonalnych oraz menedżerskich

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zespołem
 • Odporność na stres
 • Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji w trudnych sytuacjach
 • Zarządzanie emocjami i stresem, work-life-balance
 • Komunikacja interpersonalna w pracy zawodowej
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja z wykorzystaniem mediów i technik wirtualizacji/coaching/techniki trenerskie
 • Kształtowanie umiejętności menedżerskich i interpersonalnych

3.Szkolenia w zakresie z grafiki komputerowej – Projektowanie treści w programach graficznych

 • Szkolenie grafika komputerowa
 • Budowa strony internetowej i zarządzanie jej treścią
 • Tworzenie stron internetowych

4.Szkolenia z zakresu zamówień publicznych -Prawo zamówień publicznych

 • Zamówienia publiczne/prawo zamówień publicznych
 • ABC Zamówień Publicznych

5.Szkolenia z zakresu nauki języka angielskiego biznesowego

 • Język angielski w zarządzaniu/umowy i kontrakty w języku angielskim/
 • Umowy i kontrakty w języku angielskim
 • Specjalistyczny kurs prawniczy (Legal English)
 • Język angielski w zarządzaniu informacja

6.Szkolenia z zakresu zarządzania i ochroną informacji niejawnych

 • Zarządzanie i ochrona informacji niejawnych/RODO/
 • Akredytowany kurs-ochrona danych osobowych

7.Szkolenia z nowoczesnego marketingu oraz zakresu skutecznej promocji uczelni

 • Marketing internetowy w praktyce
 • Nowoczesny marketing
 • Skuteczna promocja uczelni – warsztaty z projektowania i realizacji działań z zakresu promocji

8.Szkolenia z technologii informacyjnych i komunikacyjnych (wystąpienia publiczne, zarządzanie informacją)

 • Zarządzanie informacją
 • Zaawansowane metody pozyskiwania informacji
 • Bazy danych i systemy informacji
 • Wystąpienia publiczne
 • Szkoła wystąpień publicznych

9.Szkolenia z kompetencji informatycznych w zakresie zaawansowanej obsługi programów biurowych

 • Kompleksowy kurs obsługi programu OFFICE
 • MS Office pakiet (Word, Excel, PPT)
 • Pakiet biurowy MS Office – poziom średniozaawansowany

10.Szkolenia z zakresu rachunkowości, finansów oraz controllingu finansowego

 • Zarządzanie finansami publicznymi
 • Ekonomiczna analiza danych w arkuszu kalkulacyjnym
 • Analiza i raportowanie
 • Finanse publiczne
 • Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne
 • Prowadzenie księgowości i rachunkowości na uczelni wyższej
 • Kurs rachunkowości budżetu jednostek samorządu terytorialnego
 • Controling finansowy

11.Szkolenia z obszaru zarządzania w jednostkach administracji publicznej

 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie dokumentacją w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie projektami na uczelni
 • Administracja i zarządzanie
 • Controling projektów unijnych