Kontakt

 
 
Kierownik projektu:
dr inż. Joanna Bartnicka
E-mail: Joanna.Bartnicka@polsl.pl
 
Z-ca kierownika ds. rozliczania projektu:
dr n. społ. Anna Waligóra
E-mail: Anna.Waligora@polsl.pl
 
Z-ca kierownika ds. monitoringu i ewaluacji:
dr inż. Karolina Wielicka-Gańczarczyk
E-mail: Karolina.Wielicka-Ganczarczyk@polsl.pl
 
Sprawy finansowe:
mgr Marta Czernecka
E-mail: Marta.Czernecka@polsl.pl
tel.  +48 32 400 31 05
 
Sprawy administrcyjno-biurowe:
mgr inż. Karolina Kowalska
E-mail: Karolina.Kowalska@polsl.pl
tel.  +48 32 400 31 04
 
Kontakt telefoniczny:
sprawy ogólne:      +48 32 400 31 04
sprawy finansowe: +48 32 400 31 05
 
Adres biura projektu:
ul. Konarskiego 22B pok. 607
44-100 Gliwice
 
Edytor strony:
Patrycja Kabiesz
E-mail: Patrycja.Kabiesz@polsl.pl